Domèstiques València

 

Treballem en un procés d’investigació-acció per l’habitatge cooperatiu a la ciutat de València. Aquest, surt motivat per la voluntat de difondre i reflexionar, de forma col·lectiva, sobre un model valencià d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús capaçde generar un impacte positiu en l’entorn i en les persones que l’habiten. El procés incorpora la funció social de l’habitatge i el dreta la ciutat com a forces motor de la seua concepció.

Domèstiques València

 

Treballem en un procés d’investigació-acció per l’habitatge cooperatiu a la ciutat de València. Aquest, surt motivat per la voluntat de difondre i reflexionar, de forma col·lectiva, sobre un model valencià d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús capaçde generar un impacte positiu en l’entorn i en les persones que l’habiten. El procés incorpora la funció social de l’habitatge i el dreta la ciutat com a forces motor de la seua concepció.

Jornades per l’habitatge
cooperatiu en cessió d’ús

12 i 13 de novembre

Jornades per l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

12 i 13 de novembre

Des de Domèstiques hem iniciat el procés de treball amb una fase d’investigació i reflexió sobre els reptes i oportunitats que afronta l’habitatge cooperatiu en el context valencià per ser una alternativa real i transformadora d’accés a l’habitatge. Ara, s’obri una fase compartida amb la ciutadania interessada a reflexionar i promoure aquest model a través d’unes jornades de formació-acció.

 

Com a resultat de la investigació, hem identificat tres grans reptes de l’habitatge cooperatiu que volem compartir i tractar entre totes en aquestes jornades. En primer lloc, plantegem la necessitat de fer d’aquest un model popular, és a dir, aconseguir que la gent el conega, vulga formar-ne part i puga fer-ho. A més, volem parlar de la tensió i virtut que suposa generar un espai de convivència entre la comunitat i la intimitat. Per últim, considerem essencial per fer aquest model possible aconseguir una gestió cooperativa que incloga les aspiracions del grup i ens faça la vida més fàcil cada dia.

Si vols formar part d’una cooperativa d’habitatge, si t’interessa el model i vols saber-ne més o si consideres que l’habitatge és un repte col·lectiu que requereix solucions col·lectives, participa en les jornades!

Si vols formar part d’una cooperativa d’habitatge, si t’interessa el model i vols saber-ne més o si consideres que l’habitatge és un repte col·lectiu que requereix solucions col·lectives, participa en les jornades!

Impuls i coordinació:
Crearqció coop.v. i El rogle coop.v.

Promou:

Impuls i coordinació:
Crearqció coop.v. i El rogle coop.v.

Promou: