La Llauradora

Cooperative housing under transfer of use in Castelló.

 

During 2021 we have facilitated La Llauradora initial process, over the first phase, the collective definition of their cooperative housing project. By using codesign methodologies, the group has worked on base agreements to be able to open the project to new inhabitants units. As a result they have presented the project in Castelló (Spain), and now they are facing the welcoming phase to new incorporations

La Llauradora

Cooperative housing under transfer of use in Castelló

 

During 2021 we have facilitated La Llauradora initial process, over the first phase, the collective definition of their cooperative housing project. By using codesign methodologies, the group has worked on base agreements to be able to open the project to new inhabitants units. As a result they have presented the project in Castelló (Spain), and now they are facing the welcoming phase to new incorporations

Coneix la Llauradora

Qui som?

Som un grup de veïns i veïnes de Castelló que volem construir una cooperativa d’habitatge per a poder viure en la nostra ciutat d’una manera sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Som persones diverses, amb diferents composicions familiars, edats i interessos, però amb un projecte comú: viure en comunitat, mantenint els nostres espais íntims i compartint espais col·lectius i vivències quotidianes.

Actualment, (maig de 2021) som un grup conformat per 15 habitants: 8 majors (entre 40 i 64 anys) i 6 menors (entre 6 i 12 anys)

Hem iniciat aquest projecte sis unitats de convivència, i estem desitjant sumar més gent!

Coneix la Llauradora

Qui som?

Som un grup de veïns i veïnes de Castelló que volem construir una cooperativa d’habitatge per a poder viure en la nostra ciutat d’una manera sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Som persones diverses, amb diferents composicions familiars, edats i interessos, però amb un projecte comú: viure en comunitat, mantenint els nostres espais íntims i compartint espais col·lectius i vivències quotidianes.

Actualment, (maig de 2021) som un grup conformat per 15 habitants: 8 majors (entre 40 i 64 anys) i 6 menors (entre 6 i 12 anys)

Hem iniciat aquest projecte sis unitats de convivència, i estem desitjant sumar més gent!

Què volem?

Volem construir un habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a nosaltres i aquelles persones que vulgueu sumar-vos al nostre projecte. Volem un habitatge digne i assequible, en consonància amb els nostres valors i capaç de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives.

Com ens imaginem La Llauradora?

Hem començat a imaginar la nostra cooperativa: quin serà el seu caràcter, quins espais la composaran, quines activitats hi volem fer… i amb tot aquest treball hem validat els següents acords en forma d’aspiracions i d’esquema espacial del projecte. És un punt de partida per a acollir el procés de definició que farem amb les noves incorporacions i que validarem amb el pla de viabilitat del projecte.

Què volem?

Volem construir un habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a nosaltres i aquelles persones que vulgueu sumar-vos al nostre projecte. Volem un habitatge digne i assequible, en consonància amb els nostres valors i capaç de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives.

Com ens imaginem La Llauradora?

Hem començat a imaginar la nostra cooperativa: quin serà el seu caràcter, quins espais la composaran, quines activitats hi volem fer… i amb tot aquest treball hem validat els següents acords en forma d’aspiracions i d’esquema espacial del projecte. És un punt de partida per a acollir el procés de definició que farem amb les noves incorporacions i que validarem amb el pla de viabilitat del projecte.

Would you like to know more about it?
All the information can be consulted here (only in catalan):
In case you are more interested, you can reach to them here:
associacio.la.llauradora@gmail.com
Also have Instagram.