Domèstiques és un laboratori de recerca i impuls de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. El seu principal objectiu és l’arrelament d’aquest model a la realitat valenciana, mitjançant un doble vessant d’investigació i acció. Aspirem a realitzar aquesta tasca de forma conjunta amb les diferents agents del territori, incorporant la visió de la quàdruple hèlix: administració, empreses, acadèmia i ciutadania.

Domèstiques és un laboratori de recerca i impuls de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. El seu principal objectiu és l’arrelament d’aquest model a la realitat valenciana, mitjançant un doble vessant d’investigació i acció. Aspirem a realitzar aquesta tasca de forma conjunta amb les diferents agents del territori, incorporant la visió de la quàdruple hèlix: administració, empreses, acadèmia i ciutadania.

Domèstiques és una iniciativa de Crearqció coop.v. amb la col·laboració d’El Rogle coop.v. i el grup d’investigació PAR-UPV.

Crearqcio coop.v

Cooperativa d’arquitectes amb experiència professional en els camps de l’arquitectura i de l’urbanisme. Baix l’objectiu d’aconseguir una pràctica arrelada i compromesa centren el treball a través de dos eixos d’especialització : Espais de proximitat i Ciutats inclusives.

El seu treball busca posar al centre dels projectes les necessitats de les futures usuàries i habitants dels espais. La seua experiència en coordinació i dinamització d’espais de participació els dona les ferramentes clau per activar processos de pensament i disseny col·lectiu, que asseguren la cura, la diversitat de veus i la riquesa dels resultats del procés.

El Rogle coop.v.

Cooperativa composada per persones que treballen com a mediadores, advocades i sociòlogues. Equip interdisciplinar que s’acosta a la realitat amb la que tracta des d’una mirada crítica que li permet entendre-la per intentar transformar-la.

Grupo de Investigación PAR- UPV.

El grup PAR és un grup adscrit al Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de València. Integrat per docents de diverses disciplines vinculades amb el camp de la arquitectura, amb experiència en redacció i construcció de projectes de vivienda de promoció tant pública com privada.