II edició del taller pràctic per a la conceptualització de cooperatives en cessió d’ús

El proper 23 de setembre emprenem la segona edició del taller pràctic per a la conceptualització de cooperatives en cessió d’ús a la UPV. El taller està adreçat als alumnes de TFM-Taller 5.

El taller es planteja amb la idea principal de generar amb l’alumnat una dinámica de simulacre de “grup promotor” un habitatge cooperatiu en cessió d’ús, mitjançant el qual els i les alumnes s’introdueixen en les pràctiques de treball col·lectiu per al disseny de les primeres premises del projecte cooperatiu.

Mitjançant un format de treball en “assemblea” i “comissions temàtiques”, i a través de l’ús de metodologies de codisseny, es treballa per desenvolupar un conjunt de valors, consensos de caràcter i un esquema programàtic fruit del debat i la generació d’acords.

El treball es guia a través de tres eixos temàtics de profundització (1) sostenibilitat ambiental i eficiència energètica; (2) comunitat i ciutat; (3) inclusió, diversitat i perspectiva de gènere. Es treballen a més, conceptes contextuals com (4) la funció social de l’habitatge; (5) el dret a l’habitatge; (6) el model de creació i gestió de cooperatives en cessió d’ús. Aquest contingut s’introdueix a través de presentacions (píldores teòriques) que complementen el treball en grup.

Com a novetat en aquesta segona edició, es treballarà amb dos models contextuals: urbà i rural, posant en valor la capacitat transformadora d’aquest model d’habitatge també al context rural i buscant generar sinergies entre ambdós contextos.