La Llauradora

Cooperativa de viviendas en cesión de uso en Castellón.

 

Durante el 2021, hemos acompañado a La Llauradora en la primera fase de definición colectiva de su proyecto de vivienda cooperativa. Mediante el trabajo de facilitación se han generado los acuerdos base del grupo promotor, con el objetivo de ser capaces de abrir el proyecto a más unidades de convivencia.
Como resultado el grupo presentó su proyecto en Castelló y actualmente han iniciado el proceso de acogida de nuevas incorporaciones.

La Llauradora

Cooperativa de viviendas en cesión de uso en Castellón.

 

Durante el 2021, hemos acompañado a La Llauradora en la primera fase de definición colectiva de su proyecto de vivienda cooperativa. Mediante el trabajo de facilitación se han generado los acuerdos base del grupo promotor, con el objetivo de ser capaces de abrir el proyecto a más unidades de convivencia.
Como resultado el grupo presentó su proyecto en Castelló y actualmente han iniciado el proceso de acogida de nuevas incorporaciones

Coneix la Llauradora

Qui som?

Som un grup de veïns i veïnes de Castelló que volem construir una cooperativa d’habitatge per a poder viure en la nostra ciutat d’una manera sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Som persones diverses, amb diferents composicions familiars, edats i interessos, però amb un projecte comú: viure en comunitat, mantenint els nostres espais íntims i compartint espais col·lectius i vivències quotidianes.

Actualment, (maig de 2021) som un grup conformat per 15 habitants: 8 majors (entre 40 i 64 anys) i 6 menors (entre 6 i 12 anys)

Hem iniciat aquest projecte sis unitats de convivència, i estem desitjant sumar més gent!

Coneix la Llauradora

Qui som?

Som un grup de veïns i veïnes de Castelló que volem construir una cooperativa d’habitatge per a poder viure en la nostra ciutat d’una manera sostenible, respectuosa amb el medi ambient, connectada amb l’entorn i amb nosaltres mateixes.

Som persones diverses, amb diferents composicions familiars, edats i interessos, però amb un projecte comú: viure en comunitat, mantenint els nostres espais íntims i compartint espais col·lectius i vivències quotidianes.

Actualment, (maig de 2021) som un grup conformat per 15 habitants: 8 majors (entre 40 i 64 anys) i 6 menors (entre 6 i 12 anys)

Hem iniciat aquest projecte sis unitats de convivència, i estem desitjant sumar més gent!

Què volem?

Volem construir un habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a nosaltres i aquelles persones que vulgueu sumar-vos al nostre projecte. Volem un habitatge digne i assequible, en consonància amb els nostres valors i capaç de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives.

Com ens imaginem La Llauradora?

Hem començat a imaginar la nostra cooperativa: quin serà el seu caràcter, quins espais la composaran, quines activitats hi volem fer… i amb tot aquest treball hem validat els següents acords en forma d’aspiracions i d’esquema espacial del projecte. És un punt de partida per a acollir el procés de definició que farem amb les noves incorporacions i que validarem amb el pla de viabilitat del projecte.

Què volem?

Volem construir un habitatge cooperatiu en cessió d’ús per a nosaltres i aquelles persones que vulgueu sumar-vos al nostre projecte. Volem un habitatge digne i assequible, en consonància amb els nostres valors i capaç de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives.

Com ens imaginem La Llauradora?

Hem començat a imaginar la nostra cooperativa: quin serà el seu caràcter, quins espais la composaran, quines activitats hi volem fer… i amb tot aquest treball hem validat els següents acords en forma d’aspiracions i d’esquema espacial del projecte. És un punt de partida per a acollir el procés de definició que farem amb les noves incorporacions i que validarem amb el pla de viabilitat del projecte.

¿Te gustaría saber más?
Puedes consultar el dossier completo aquí (only in catalan):
Si estás interesada en formar parte, pueedes contactar a:
associacio.la.llauradora@gmail.com
También en Instagram.