QUÈ ÉS L’HABITATGE
COOPERATIU EN CESSIÓ D’ÚS?

 • slice3_slider1_val

  L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és una alternativa d’accés a l’habitatge front a les formes tradicionals del lloguer o la compra. Es perfila com una de les ferramentes clau per garantir el dret a l’habitatge als nostres pobles i ciutats.

 • slide_2slider1_val

  És un model que es basa en els conceptes de propietat col·lectiva front a propietat individual i en el dret d’ús de l’habitatge front a la possessió d’aquest.

 • slide1_slider_1_val

  La seua gestió i estructura estan fonamentades en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d’habitatge digne i a un preu assequible a les persones sòcies de la cooperativa.

 • slide4_slider_1_val

  Aspira a ser l’alternativa que sitúa al centre a les persones i un espai d’oportunitat per establir col·laboracions públic-cooperatives, per tal de treball per l’interès general i l’assoliment del dret a l’habitatge digne i de qualitat.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús és una alternativa d’accés a l’habitatge front a les formes tradicionals del lloguer o la compra. Es perfila com una de les ferramentes clau per garantir el dret a l’habitatge als nostres pobles i ciutats.

És un model que es basa en els conceptes de propietat col·lectiva front a propietat individual i en el dret d’ús de l’habitatge front a la possessió d’aquest.

La seua gestió i estructura estan fonamentades en l’organització cooperativa i sense ànim de lucre per proveir d’habitatge digne i a un preu assequible a les persones sòcies de la cooperativa.

Aspira a ser l’alternativa que sitúa al centre a les persones i un espai d’oportunitat per establir col·laboracions públic-cooperatives, per tal de treball per l’interès general i l’assoliment del dret a l’habitatge digne i de qualitat.

QUÈ CARACTERITZA A LES COOPERATIVES D’HABITATGE QUE PROMOU DOMÈSTIQUES?

 • slide1_slider_2_val

  Són iniciatives d’habitatge vinculades als principis de l’economia social i solidària, sense ànim de lucre i gestió democràtica de les habitants, que aspiren a transformar el model habitacional.

 • slide2_slider_2_val

  La popularització del model és el seu objectiu principal. Busquem innovacions que permeten disminuir les barreres d’accés que presenta el model; a més de promocionar el seu coneixement, acceptació i desig per part de la ciutadania.

 • slide3_slider_2_val

  Treballen per donar resposta als principis del Llibre Blanc de l’Habitatge: Desmercantilitzar, Socialitzar i Resituar, entenent que són la clau per definir el nou model habitacional valencià.

 • slide4_slider_2_val

  Aposten per promocionar l’habitatge cooperatiu com a ferramenta per a la transició ecològica i justícia social, desenvolupant accions a través de tres eixos de treball: la sostenibilitat ambiental i l’eficiència energètica; la comunitat i el retorn social; la diversitat, la inclusió i la perspectiva de gènere.

Són iniciatives d’habitatge vinculades als principis de l’economia social i solidària, sense ànim de lucre i gestió democràtica de les habitants, que aspiren a transformar el model habitacional.

La popularització del model és el seu objectiu principal. Busquem innovacions que permeten disminuir les barreres d’accés que presenta el model; a més de promocionar el seu coneixement, acceptació i desig per part de la ciutadania.

Treballen per donar resposta als principis del Llibre Blanc de l’Habitatge: Desmercantilitzar, Socialitzar i Resituar, entenent que són la clau per definir el nou model habitacional valencià.

Aposten per promocionar l’habitatge cooperatiu com a ferramenta per a la transició ecològica i justícia social, desenvolupant accions a través de tres eixos de treball: la sostenibilitat ambiental i l’eficiència energètica; la comunitat i el retorn social; la diversitat, la inclusió i la perspectiva de gènere.

QUÈ VOLEM APORTAR
DES DE DOMÈSTIQUES?

 • slide1_slider_3_val

  Domèstiques naix per a introduir i arrelar aquestes experiències al context valencià. Mitjançant espais i iniciatives d’investigació, innovació i impuls amb les diferents agents del context.

 • slide2_slider_3_val

  Realitzar divulgació i formació respecte a l’habitatge cooperatiu, repensant el model i les polítiques d’habitatge per a aconseguir unes ciutats més inclusives.

 • slide3_slider_3_val

  Promocionar col·laboracions amb l’administració, per garantir que els projectes cooperatius impulsats contemplen un vessant social i contribuïsquen a revertir la crisi actual d’habitatge.

 • slide4_slider_3_val

  Treballar en xarxa amb altres entitats i cooperatives de la ciutat, contribuint al model d’economia circular, social i solidària i generant alternatives col·lectives a l’accés a l’habitatge.

 • slide5_slider_3_val

  Promocionar i donar suport a grups promotors d’habitants per al desenvolupament de les seues cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, acompanyant-los en el procés des de les seues primers passes.

Domèstiques naix per a introduir i arrelar aquestes experiències al context valencià. Mitjançant espais i iniciatives d’investigació, innovació i impuls amb les diferents agents del context.

Realitzar divulgació i formació respecte a l’habitatge cooperatiu, repensant el model i les polítiques d’habitatge per a aconseguir unes ciutats més inclusives.

Promocionar col·laboracions amb l’administració, per garantir que els projectes cooperatius impulsats contemplen un vessant social i contribuïsquen a revertir la crisi actual d’habitatge.

Treballar en xarxa amb altres entitats i cooperatives de la ciutat, contribuint al model d’economia circular, social i solidària i generant alternatives col·lectives a l’accés a l’habitatge.

Promocionar i donar suport a grups promotors d’habitants per al desenvolupament de les seues cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, acompanyant-los en el procés des de les seues primers passes.